Muzeum Rezervace Fotogalerie Kontakt Zajímavosti v okolí

Přijďte navštívit naše Muzeum Vysídlených obcí Novohradska, kde vznikla stálá expozice věnovaná dramatickým událostem zejména minulého století, při kterých se zásadně měnilo osídlení v tomto regionu.

Expozice muzea návštěvníky seznámí s historií osidlování Novohradska a s proměnami krajiny souvisejícími s vysídlením obyvatel v různých obdobích, zejména po skončení 2. světové války.

Detailněji je představeno téma odsunu Němců po 2. světové válce, které zanechalo v Novohradských horách i jinde v republice hlubokou stopu. Expozici tvoří informační panely, dobové i současné fotografie, ale i skutečné předměty obyvatel, které Novohradsko z různých důvodů opustily.

Prostor 490 m2 pro expozici muzea je členěn do dvou podlaží a postupně provede návštěvníka následujícími tématy:

1. Historie osidlování Novohradska

Základní údaje důležité pro pochopení historického vývoje regionu, jako např. to, kdy a proč se na tomto území vzali německy mluvící obyvatelé. Chronologicky pak představí různé důvody odchodu obyvatel do jiných krajů a zemí.

2. Fakta o odsunu
Přehledně shrnutá fakta týkající se politického pozadí i praktického provedení odsunu Němců z Novohradska. Dozvíte se například, kolik lidí bylo odsunuto nebo co si museli vzít s sebou a můžete porovnat situaci Čechů vystěhovaných v roce 1938 se situací Němců po roce 1945

3. Dosídlené obce – sekce věnovaná obcím, které byly sice během odsunu vysídleny, ale vzápětí díky příchodu nových obyvatel do oblasti Novohradska zůstaly „živé“.

4. Železná opona – část věnovaná vzniku hraničního pásma a zakázaného pásma, technickým opatřením k „ochraně hranic“ i příběhům uprchlíků…

5. Zaniklé obceucelená expozice věnovaná obcím, které po odsunu Německého obyvatelstva zůstaly prázdné a zejména díky vniku hraničního pásma někdy zcela zmizely z povrchu zemského.

V expozici je použito mnoho dobových fotografií a autentických dokumentů vyhledaných v archivech, nálezy po odsunutých Němcích, historické knihy a pohlednice i srovnávací fotografie z různých míst Novohradska. Skutečné lidské příběhy pak působivě ilustrují turbulentní období 20. století.

Tento projektu "Muzeum vysídlených obcí Novohradska" byl spolufinancovaný z evropských fondů. 
Muzeum vysídlených obcí Novohradska