Muzeum Rezervace Fotogalerie Kontakt Zajímavosti v okolí

Kam na výlety

Novohradské hory nabízí několik krásných pěších i cyklistických tras.

Doporučujeme:

Naučná stezka Buquoyská krajina
Smyslem naučné stezky je připomenout obyvatelům i návštěvníkům Nových Hradů historii a význam jak dochovaných architektonických a krajinných památek, tak i staveb, které zanikly, chátrají, byly radikálně přestavěny nebo ztratily svou původní funkci a které přitom tvořily nedílnou součást původního krajinného celku. V mnoha případech stezka připomíná také tehdejší obyvatele či správce dotyčných objektů.
Na dvaceti panelech instalovaných v Nových Hradech a jejich nejbližším okolí je představena celá řada dosud nepublikovaných historických skutečností zjištěných nejen na základě důkladných archivních rešerší, ale i díky vzpomínkám pamětníků. Texty doplňuje bohatý, většinou nepublikovaný obrazový materiál za sbírek Ústavu dějin umění AV ČR, Státního oblastního archivu v Třeboni a Národního památkového ústavu.

Naučná stezka Krajinou humanity
Trasa naučné stezky Krajinou humanity vede jihovýchodním okrajem Slepičích hor (Soběnovské vrchoviny) v okolí obce Chvalkov v prostoru mezi Žumberkem, Slavčí a Kondračí.
Je určena pěším návštěvníkům. Na šestikilometrové trase je umístěno 7 zastavení osazených informačními panely. Výchozí místo okružní stezky o délce 6 km je u autobusové zastávky ve Chvalkově. Přístup na trasu je po silnici Trhové Sviny - Benešov nad Černou.
Trasa patří mezi fyzicky méně náročné. Je sice místy neupravená, ale s trochou opatrnosti sjízdná i pro cyklisty.
Tématem naučné stezky je pojednání o místní krajině a historii prolnuté humanistickými myšlenekami 6 světových a 1 české osobnosti. Obsahová náplň naučné stezky může oslovit nejen návštěvníky zdejšího kraje, ale může být i výukovou pomůckou pro děti základních a středních škol.

Naučná stezka Paměti Slepičích hor
Trasa naučné stezky Paměti Slepičích hor prochází krajinou v prostoru mezi Trhovými Sviny a Benešovem nad Černou. Stezka je určena především cyklistům. Nejdelší varianta naučného okruhu měří 54 km a spojuje 17 zastavení osazených informačními panely, které přibližují historii jednotlivých míst. Jednotlivé panely nejsou číslovány, a proto může být směr postupu po cyklotrase libovolný. Vstup na stezku je tedy možný v kterémkoliv místě okruhu. Východiskem zpravidla bývá město Trhové Sviny, městečko Benešov nad Černou, obec Besednice nebo opevněná ves Žumberk. Stezka vede většinou po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. V terénu je vyznačena tabulkami s logem stezky a zeleným kolečkem v šipce nastříkaným na stromech.
Zajímavosti na trase:
Benešov nad Černou - kostel svatého Jakuba Většího, NS Brána do Novohradských hor
Děkanské Skaliny - v sousedství zřícenina hradu Sokolčí
Soběnovská přehrada - jedna z nejstarších hydroelektráren na území ČR
Trhové Sviny - památník Emila Háchy, kostel Nanebevzetí Panny Marie, NS Trhosvinensko
Žumberk - opevněná vesnice, v tvrzi muzeum lidového nábytku

Naučná stezka Novohradské příhraniční rybníky a Skanzen železné opony
Tato naučná stezka v Novohradských horách je psaná jako jednosměrná, ale lze z ní vytvořit i okružní trasu. Stezka vznikla v r. 2012 ve spolupráci Města Nové Hrady a výrobního závodu Dobrá Voda. Rybníky byly dříve v hraničním pásmu - nebylo možno se k nim tedy dříve dostat. Na trase je 5 zastavení (např. Zevlův mlýn, NS Mokřady). Nechá se ještě prodloužit o návštěvu Skanzenu železné opony na hraničním přechodu Nové Hrady - Pyhrabruck, kde je i zastavení NS Paměti Novohradska.

Cyklotrasa „Pamětí Novohradska“
Poznávací okruh dlouhý 54 km spojuje 19 zastávek s panely informujícími o vážné, i té méně vážné historii jednotlivých míst. Trasa vede z 90% po zpevněných komunikacích s asfaltovým povrchem. V některých částech je asfalt nekvalitní a tyto úseky jsou vhodné pouze pro horská a trekingová kola.
Z hlediska bezpečnosti a stavu cest je nejproblematičtějším úsekem tzv. signálka po které pojedete v přibližně šest kilometrů dlouhém úseku mezi obcí Šejby a hraničním přechodem v Nových Hradech.
Orientace na trase je zajištěna pomocí oficiálního znační KČT pro cykloturistické trasy 1050, 1046, 34 doplněného logem trasy.Další zajímavosti a památky v okolí

Hrad Nové Hrady - gotický hrad z 1. poloviny 13. století byl poprvé zmiňován roku 1279 zároveň s jeho majitelem Vítkovcem Ojířem ze Svin. Později byl hrad v držení dalších Vítkovců – pánů z Landštejna a od roku 1359 Rožmberků. V 16. století byl hrad těžce poškozen − nejprve při požáru a výbuchu střelného prachu od blesku v roce 1579 a poté při poměrně silném zemětřesení v roce 1590. Proto byl opraven a nově opevněn. Od roku 1635, kdy si Buquoyové nechali na novohradském náměstí vybudovat pohodlnou rezidenci, sloužil hrad pouze k hospodářským účelům. Po druhé světové válce bylo Buquoyům panství zkonfiskovano a předáno do péče státu. V padesátých letech 20. století byla v části hradu zřízena expozice převážně hyalitového skla, zbytek sloužil nadále jako byty a později část také jako lidová škola umění a kulturní středisko. V osmdesátých letech prošel hrad rozsáhlou rekonstrukcí. V roce 2000 byla vybudována nová expozice a v roce 2002 hrad přešel do správy Státního památkového ústavu, dnes NPÚ. Hrad Nové Hrady je jedenáctým nejnavštěvovanějším památkovým objektem v Jihočeském kraji − v roce 2011 jej navštívilo téměř 24 tisíc lidí.


Sýpka Stropnice - roce 1938 se zdejší zemědělci sdružili, aby si na místě starého mlýna postavili skladiště hospodářského, výrobního a spotřebitelského mlýnského družstva pro Stropnici a okolí. Protože to byli Němci, museli po válce odejít s pár zrnky obilí. Budova pak byla využívána jako sklad. V roce 2015 ji společnost CTS INVEST s.r.o. opravila a zřídila zde muzeum Novohradska s příznačným názvem Sýpka. Expozice je připravena pro pobavení. Neunavuje dlouhými texty a pro představivost je doplněna jednoduchými ilustracemi. Prohlídky nabízí shlédnutí  autentických exponátů, vlastní pečení chleba a za zmínku stojí pravidelně pořádané živé soboty, které nabízí program pro celou rodinu. Otevřeno celoročně.


Terčino údolí (také Terezino údolí nebo Tereziino, německy Theresiental) je romantický krajinný park a národní přírodní památka v údolí říčky Stropnice nalézající se cca 1 km od Nových Hradů. Tento park (tzv. anglický park) nechal vybudovat hrabě Jan Nepomuk Buquoy roku 1756 na popud své manželky, hraběnky Terezie Buquoyové, po níž je park dnes také pojmenován. V době založení byl nazýván Valloncherie. Park vznikl v místech bažantnice, založené roku 1667. Práce na budování parku řídil zahradník Ignác Fnoika. Původní rozloha parku byla 68,8 ha. V parku je zřízen v roce 2007 rekonstruovaný okruh naučné stezky o délce 5 km.. Na okraji Tereziina údolí je vybudována vodní nádrž Humenice, která zabraňuje devastujícím povodním v parku. V její blízkosti se nachází dobře zachovalá pozdněgotická tvrz Cuknštejn. Současná rozloha parku je 138,3 ha.

Tvrz Žumberk je panské sídlo nacházející se ve vesnici Žumberk, části obce Žár v okrese České Budějovice. Je chráněna jako kulturní památka České republiky. Byla postavena jako pozdně gotická tvrz a na poč. 17. st. renesančně přestavěna a opevněna. Prostá čtyřkřídlá jednopatrová budova s pavlačemi. Na fasádách zbytky renesančních sgrafit. Ojedinělý areál doplňuje přehledná expozice malovaného nábytku v tvrzi. Je ojedinělým příkladem dochované opevněné vsi s tvrzí a kostelem. Je přístupná veřejnosti, sídlí zde pobočka Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. 
Muzeum vysídlených obcí Novohradska